Stowarzyszenie “Podaj Dalej” przy Szkole Podstawowej im. Jana Łachuta w Ostrężnicy:

Serdecznie dziękuje Burmistrzowi Gminy Krzeszowice Panu Wacławowi Gregorczykowi za wsparcie finansowe projektu “Ostrężnica Run – Bieg Po Jagód Dzban”

Serdecznie dziękuje Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrężnicy za pomoc w przygotowaniu i zabezpieczeniu trasy biegu i marszu Nordic Walking “Ostrężnica Run – Bieg Po Jagód Dzban”

Serdecznie dziękuje Instytutowi Pamięci Narodowej  Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Naczelnikowi Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Krakowie Panu dr Wojciechowi Frazik za wsparcie wydarzenia sportowego “Ostrężnica Run – Bieg Po Jagód Dzban”.